Etický kódex

Našim prvoradým cieľom je vytvoriť pocit pocit dôvery a harmónie pri stretnutí s každým našim klientom .

Každý klient bez rozdielu je pre nás jedinečná osobnosť , ktorá si zaslúži našu plnú ľudskú aj profesionálnu pozornosť .

Naše služby ponúkame a poskytujeme so zreteľom na najvyšší možný estetický aj relaxačný úžitok a komfort , individuálne pre každého nášho klienta .

Aby sme boli schopní vychádzať v ústrety nárokom čo najširšiemu okruhu klientov, našou snahou je systematické rozširovanie si odborných poznatkov a zručností .

Vysoko si ceníme dôveru našich klientov , keď nás poctia svojou opätovnou návštevou .
Keď nás odporučia svojim blízkym ,je to pre nás výzva presiahnuť ich očakávania .

Beauty young woman with curly small and long hair. Permed hair. Glamour lady, Beautiful Girl on gray background. Portrait. Wavy Hair, perfect make up. Closed eyes.